CV

Create your own banner at mybannermaker.com!

CURRICULUM VITAE

DATE PERSONALE:
Nume şi prenume: MIONEL Viorel
Data şi locul naşterii: 23 iunie 1982, oraşul Drăgăneşti-Olt, jud. Olt
Stare civilă: Căsătorit (un copil)
Locul de muncă: Departamentul de Turism şi Geografie, Facultatea de Business şi Turism, ASE Bucureşti,
Studii:
-  Şcoala Doctorală a facultăţii de Geografie, specializarea Geografie Umană şi Economică, Universitatea Bucureşti, 2008 – 2011; din 2012 doctor în Geografie;
-   Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Master de Comunicare în Limba Engleză pentru Predare şi Cercetare Economică, Academia de Studii Economice, 2008 – 2010;
-   Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Master în Geopolitică şi Relaţii Internaţionale, Academia de Studii Economice, Bucureşti, 2006 – 2008;
-  Facultatea de Geografie, secţia Geografie, specializarea Geografie Umană şi Economică, Universitatea Bucureşti, 2002 – 2006;
Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”, secţia Informatică, specializarea Informatică, oraşul Drăgăneşti-Olt, jud. Olt, 1997 – 2001.
Limbi străine cunoscute: engleză (bine), franceză (bine)

ACTIVITATE DIDACTICĂ:
            1. Carieră didactică:
·   lector universitar, Facultatea de Business şi Turism, ASE, 2013 – prezent;
·   asistent universitar, Facultatea de Business şi Turism, ASE, 2011 – 2013;
·   asistent universitar, Facultatea REI, ASE, 2009 – 2011;   
·   preparator universitar, Facultatea REI, ASE, 2007 – 2009.
2. Cursuri şi seminarii predate:
·   Geografie Economică Mondială (c/s)
·   Geografie Socială (c/s)
·   Geografia Mondială a Turismului (s)
·   Geopolitică (c/s)
·   Geopolitica Resurselor Energetice Strategice (s)
·   Conflicte Internaţionale (s)

PRINCIPALELE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE
(a). Teză de doctorat: Segregarea urbană. Studiu de caz: Municipiul Bucureşti, conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Silviu Neguţ; 2011, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti;
(b). Lucrare de Dizertaţie: Is the World Undergoing a Permanent Crisis?, coordonator ştiinţific dr. Liviu Mureşan; 2010, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Academia de Studii Economice, Bucureşti;
(c). Lucrare de Dizertaţie: Orientul Mijlociu, spaţiu de convergenţă al marilor puteri, coordonator ştiinţific Prof. univ. dr. Silviu Neguţ; 2008, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Academia de Studii Economice, Bucureşti;
(d) Lucrare de licenţă: Drăgăneşti-Olt: studiu socio-economic, coordonator ştiinţific Lect. univ. dr. Nicolae Mocanu; 2002, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti.

(e). Proiecte de cercetare:

1. Responsabil pentru relaţia cu pertenerii în proiectul Cercetări şi Extensie Privind Managementul Riscurilor Agropedoclimatice prin Derivate pe Factori Climatici, Nr. 141628, Proiect de tip MAKIS. Grant finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României. Durata: August 2008-Martie 2010, prof. univ. dr. Silviu Neguţ – director de proiect;
2.    Membru al proiectului Creation of a Trans-National Network for Interdisciplinary Research in the Field of Political Studies, Cultural Studies, Public Administration and International Relations (2009), coordonator de proiect pentru România (ASE Bucureşti) – prof. univ. dr. Claudia Rodica Popescu;
3. Expert pe termen scurt în proiectul Modelul Economiei Sociale în România, POSDRU/69/6.1/S/33490,  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” - Investește în Oameni!, valoare 10 297 124,68 RON. Durata: Martie 2011 – Februarie 2014, lect.univ. dr. Marius-Cristian Neacşu – responsabil de activităţi pentru ASE Bucureşti.

(f). Cărţi publicate sau capitole în volume colective (din ţară sau din străinătate)

1.  Viorel Mionel (2013), România ghetourilor urbane. Spaţiul vicios al marginalizării, sărăciei şi stigmatului, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, ISBN 978-606-647-668-3.
2. Viorel Mionel (2012), „Bucureşti, capitala României”, în Carmen Costea (coord.), România aşa cum este, Editura ASE, Bucureşti, pp. 45-72, ISBN 978-606-505-559-9.
3. Viorel Mionel (2012), Segregarea urbană. Separaţi dar împreună, Editura Universitară, Bucureşti, 198 pag., ISBN 978-606-591-359-2.
4. Viorel Mionel, (2010), „The Urban Segregation Concept”, în Methodology of Interdisciplinary Studies in the Area of Social Sciences, edited by Juliana Popova, TISCASS (Transnational Interdisciplinary Studies Center in the Area of Social Sciences) – (disponibil online la http://tiscass.ru.acad.bg), Ruse-Bulgaria, pp. 121-131, ISBN 978-954-712-488-2.

(g) Articole/studii publicate:

1.   Viorel Mionel, (2014), „Metamorfoze urbane postmoderne: concentrarea activităţilor comerciale”, Economistul, Nr. 27-28, 21 Iulie.
2.   Viorel Mionel, (2014), „Revitalizarea spaţiilor urban peupere”, Economistul, Nr. 23-24, 30 Iunie.
3.   Oana Mionel, Viorel Mionel, Cristina Mihăescu (2014), „The Role of Urban Financial Centers within the Economy of Global Cities”, Actat Universitatis Danubius. Œconomica, Vol. 10, Nr. 3, pp. 155-168, ISSN 2065-0175 (BDI).
4.   Viorel Mionel, Oana Mionel, Alexandra Moraru (2014), „The Relation Between Fair Trade and Supermarkets: Spatial Implications for the Global Economy”, Knowledge Horizons - Economics, Vol. 6, Nr. 2, pp. 109-113, ISSN 2066-1061 (BDI).
5.   Viorel Mionel (2013), „Segregarea urbană, concept prin excelenţă geografic”, Terra, Anul XLIV(LXIV), Nr. 1-2, pp. 110-114, ISSN 0373-9570.
6.   Viorel Mionel (2013), „Graffiti sau mâzgăliti? Radicalizarea culturii tineretului urban” în volumul dedicat lucrărilor Conferinţei Anuale a Societăţii de Geografie din România, intitulat Geografia – ştiinţă a întregului teritorial, Editura Eurobit, Timişoara, pp. 405-411, ISSN 2343-8495.
7.   Viorel Mionel (2013), „Tipologia segregării geografice în mediul urban”, Geographia Napocensis, Anul VII, Nr. 1, pp. 87-99, ISSN 1843-5920 (BDI).
8.   Viorel Mionel (2012), „Ghetourile urbane şi alegerile electorale. De ce sunt importante ghetourile pentru oamenii politici?”, Sfera Politicii, Vol. XX, Nr. 5 (171), Septembrie-Octombrie, pp. 50-58, ISSN 1221-7620 (BDI).
9.   Viorel Mionel, Oana Mionel (2012), „Changing the Paradigm of Living in Bucharest: The Economic Segregation of the Urban Privileged”, Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, Vol. 7, Issue 4 (November), pp. 35-52, ISSN 2065-3913 (BDI).
10. Viorel Mionel (2012), „România ghetourilor urbane – spaţiul predilect de concentrare a asistaţilor sociali” („Romania of the Urban Ghettos – Favourite Space for the Amasses of Social Supported Persons”), Revista de Economie Socială (Journal of Social Economy), Vol. II, Nr. 4, pp. 3-31 şi 32-60, ISSN 2248 – 3667 (BDI).
11. Viorel Mionel (2012), „Geografia unei probleme urbane: legătura dintre ghetouri şi politicile administrative. Cazul ghetoului L2 din Drobeta Tr. Severin”, în volumul dedicat lucrărilor Conferinţei Anuale a Societăţii de Geografie din România, intitulat Spaţiul geografic, suport al comunităţii umane, Editura Mirton, Reşiţa-Timişoara, pp. 269-275, ISBN 978-973-52-1265-0
12. Viorel Mionel (2012), „Pata care devine din ce în ce mai vizibilă. Cazul segregării etnice din ghetoul Pata Rât, Cluj-Napoca”, Sfera Politicii, Vol. XX, Nr. 2 (168), Martie-Aprilie, pp. 53-62, ISSN 1221-7620 (BDI).
13. Viorel Mionel (2011), „Urban Segregation. Case Study: Bucharest”, Cactus – Journal Tourism for Research, Education, Culture and Soul, Vol. II, No. 2/2011, pp. 111-114, ISSN 2247-3297.
14. Viorel Mionel (2011), „Disparităţi socio-urbane bucureştene: de la educaţie la asistenţă socială”, în volumul 1 dedicat lucrărilor Conferinţei Anuale a Societăţii de Geografie din România, intitulat Geografia şi societatea umană, Editura CD Press, Baia Mare, pp. 172-179, ISSN-L 2285-0082.
15. Viorel Mionel (2011), „Prospecţii teoretice asupra efectelor negative ale procesului de segregare urbană”, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, Nr.1 (28)/2011, pp. 100 - 120, ISSN 1454-1378 (BDI).
16.  Viorel Mionel (2011), „Segregarea urbană. Cauze şi efecte”, Geograful. Revista de informare, analiză, cultură şi opinie geografică, Anul III, Nr. 3-4, Iulie+Decembrie, pp. 31 - 35, ISSN 2067-4090.
17.  Viorel Mionel, Silviu Neguţ (2011), „The Socio-Spatial Dimension of the Bucharest Ghettos”, Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 33 E/2011, pp. 197-217, ISSN 1842-2845 (ISI).
18.  Viorel Mionel, Oana Mionel (2010), „Shrinking the Geographical Space Due to the Global Crise”, Revista Română de Geografie Politică, Anul XII, Nr. 2, pp. 227-236, ISSN 1454-2749 (BDI).
19.  Viorel Mionel (2010), „Urban Segregation: Causes and Effects”, în ICBME’10 (Sixth International Conferance on Business, Management and Economics), Yaşar University, Çeşme-Izmir, Turkey, pp. 291-296, ISBN 978-975-6339-29-9.
20.  Viorel Mionel, (2010), „Tipologia segregării sociale în mediul urban”, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, Nr.1 (25)/2010, pp. 129 – 146, ISSN 1454-1378 (BDI).
21.  Viorel Mionel, Oana Mionel (2009), „Is the World Undergoing a Permanent Crisis?, Revista Română de Geografie Politică, Anul XI, Nr. 1, 2009, pp. 37-45, ISSN 1454-2749 (BDI).
22.  Oana Mionel, Viorel Mionel (2009), „Geoeconomia crizelor financiare”, Revista GeoPolitica, Anul VII, Nr. 29 (1), pp. 134-139, ISSN 1583-543X.
23.  Viorel Mionel, Alexandru Gavriş, Adrian Lucian Kanovici (2008), „Rolul diplomaţiei române în perioada postaderare – posibile soluţii ale conflictelor îngheţate din zona Mării Negre”, Revista GeoPolitica, Anul VI, Nr. 28 (4), pp. 42-50, ISSN 1583-543X.
24.  Liviu Bogdan Vlad, Viorel Mionel (2008), „The Ethical, Epistemological, Economical, Social and Geopolitical Dimensions of Environmental Policies”, Buletinul Societăţii de Geografie din România, Bucureşti, pp. 152-157, ISSN 1582-3962.
25.  Liviu Bogdan Vlad, Viorel Mionel (2007), „Geodemographical Indicators With Social Effects On Post 1989 Romania”, Revista Română de Geografie Politică, Anul IX, Nr. 2, pp. 81-90, ISSN-1454-2749 (BDI).
26.  Gheorghe Vlăsceanu, Viorel Mionel (2008), „Profilul şi dinamica turismului în state ale U.E”, în volumul dedicat lucrărilor Congresului Societăţii de Geografie din România, intitulat Geografia în contextul dezvoltării europene contemporane, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, pp. 35-44, ISBN 978-973-610-712-2.
27.  Silviu Neguţ, Marius Cristian Neacşu, Viorel Mionel (2007), „EU’s Dependency on Russian Energy. Geopolitical Considerations”, The Romanian Economic Journal/Jurnalul Economic (proceedings), November, Year X, No. 25 bis, pp. 295-314, ISSN 1454-2496 (BDI).

(h). Comunicări ştiinţifice:

1.      Viorel Mionel, Oana Mionel, Alexandra Moraru, 2014, The Relation Between Fair Trade and Supermarkets: Spatial Implications for the Global Economy, The Second International Conference – Challenges of Doing Business in the Global Economy (CBGE), 16 – 17 May, Bucharest, Romania.
2.      Viorel Mionel, 2013, The Armenian Community in Bucharest: From Geographical Segregation to Cultural Heritage, International Conference on Romanian-Armenian Cultural Haritage (organised by Ministry of Culture and Romanian Academy), 29 Octomber – 2 November, Bucharest.
3.      Viorel Mionel, 2012, Geografia unei probleme urbane. Legătura dintre ghetouri, măsurile administrative şi discontinuităţile politice, Conferinţa Anuală a Societăţii de Geografie din România cu tema „Spaţiul geografic, suport al societăţii umane”, 31 Mai – 3 Iunie, Reşiţa.
4.      Viorel Mionel, 2011, Disparităţi socio-urbane bucureştene: de la educaţie la asistenţă socială, Conferinţa Anuală a Societăţii de Geografie din România cu tema „Geografia şi societatea umană”, 3-5 Iunie, Baia Mare.
5.      Viorel Mionel, Silviu Neguţ, 2011, Ghetourile bucureştene ca expresie geografică a segregării urbane, Conferinţa Anuală a Societăţii de Geografie din România cu tema „Geografia şi societatea umană”, 3-5 Iunie, Baia Mare.
6.      Viorel Mionel, 2010, Cealaltă faţă a segregării urbane: consideraţii socio-geografice, Seminarul Geografic Internaţional „Dimitrie Cantemir”, ediţia XXX-a, 15-17 Octombrie, Iaşi.
7.      Viorel Mionel, 2010, Urban Segregation: Causes and Effects, 6th International Conferance on Business, Management and Economics, 7-9 Octomber, Çeşme, Izmir-Turkey.
8.      Viorel Mionel, 2010, Tipologia segregării geografice în mediul urban, Conferinţa Anuală a Societăţii de Geografie din România cu tema „Hazarduri naturale şi antropice în sistemele geografice locale şi regionale”, 4-6 Iunie, Drobeta Turnu Severin.
9.      Gheorghe Vlăsceanu, Viorel Mionel, 2009, Hazardurile naturale – obstacole în calea dezvoltării turistice, Conferinţa Anuală a Societăţii de Geografie din România cu tema „Hazarduri naturale şi antropice în sistemele geografice locale şi regionale”, 4-6 Iunie, Drobeta Turnu Severin.
10.  Viorel Mionel, 2009, Tipologia segregării sociale în mediul urban, A II-a Sesiune de Comunicari a Doctoranzilor Geografi, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti, 19 Septembrie, Bucureşti.
11.  Viorel Mionel, 2008, Segregarea etnica si socioeconomica in orasul Draganesti-Olt, Sesiunea Anuala de Comunicari a Facultatii de Geografie cu tema „Anul 2008 – Anul Pamantului”, Universitatea din Bucuresti, 15 Noiembrie, Bucureşti.
12.  Viorel Mionel, 2008, Rural Tourism in Romania, the 31st International Geographical Congress “Building together our territories”, 12-15 August, Tunis.
13.  Viorel Mionel, Liviu Bogdan Vlad, 2008, The Demographic Decline of Romania: causes and effects, the 31st International Geographical Congress “Building together our territories”, 12-15 August, Tunis.
14.  Viorel Mionel, 2008, Consideraţii teoretice şi practice asupra segregării urbane, Congresul Anual al Societăţii de Geografie din România cu tema „2008 – Anul internaţional al pământului, diversitatea economico-socială a ţării şi a regiunilor de dezvoltare”,  23-25 Mai, Botoşani.
15.  Viorel Mionel, Alexandru Gavriş, Adrian Lucian Kanovici, 2008, Divergenţe geopolitice în planul modificărilor de mediu, cea de-a VII-a Conferinţă Naţională „Modificări globale ale mediului”, 22 martie, Bucureşti.
16.  Silviu Neguţ, Marius Cristian Neacşu, Viorel Mionel, 2007, EU’s Dependency on Russian Energy. Geopolitical considerations, The 2nd International Conference ”The Future of Europe – Security and Economic Development”, 22-24 November, Bucharest;
17.  Gheorghe Vlăsceanu, Viorel Mionel, 2007, Profilul şi dinamica turismului în state ale U.E., Congresul Anual al Societăţii de Geografie din România cu tema „Turismul şi dezvoltarea durabilă”, 1-2 Iunie, Cluj-Napoca;
18.  Liviu Bogdan Vlad, Viorel Mionel, 2007, Geodemographical Indicators With Social Effects On Post 1989 Romania, Al Doilea Colocviu Româno-Olandez de Geografie, Iunie 2007, Olanda.

Contact
Academia de Studii Economice

Facultatea de Business şi Turism