Postări

Se afișează postări din decembrie, 2011

Ghetourile României şi presa straina (video)

Ghetoul Horea din Baia Mare în presa italiană sursa: http://video.repubblica.it/mondo/romania-il-muro-della-discordia-divide-i-rom-dal-resto-della-citta/73636?video=&ref=HRESS-1 La pas prin ghetourile Ferentariului din Bucureşti Slum -ul (ghetou din punct de vedere jurnalistic) de la Pata Rât, Cluj Napoca

Segregarea urbană în Municipiul Bucureşti

Sintetizând cât mai mult cu putinţă elementele analizate în cadrul cercetării doctorale, se poate afirma că lucrarea de doctorat, aduce, atât în atenţia specialiştilor, cât şi a nespecialiştilor, problema segregării urbane . Prin urmare, dacă ar fi să ne raportăm la viaţa urbană, subiectul acestei analize are în vedere doar o mică parte a vieţii urbane, care reprezintă doar o rotiţă a complexului mecanism socio-urban. Acestea fiind spuse, credem că demersul lucrării, structurată în două părţi şi şapte capitole este unul logic şi are ca punct de plecare Cadrul teoretico-metodologic al segregării urbane. În această primă parte a lucrării au fost analizate câteva concepte spaţiale de mare preţ pentru înţelegerea şi desluşirea temei, au fost tipologizate formele de manifestare a segregării în mediul urban, apoi au fost prezentate cauzele şi efectele acestui proces, pentru ca în finalul primei părţi să fie evidenţiate dimensiunile segregării şi modalităţile de cuantificare ale acesteia